XI Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

XI Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

XI Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2016 skierowany jest do wszystkich twórców nie zrzeszonych: bardzo młodych, młodych dorosłych i starszych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do postrzegających życie i dających świadectwo obecnym czasom i własnym odczuciom. Celem konkursu o Laur Błękitnej Narwi jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych, tych, którzy poezję postrzegają w kategoriach lirycznego "ja", pięknej metafory i klasycznych kanonów poetyckiej strofy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego, prosimy o nadsyłanie drogą pocztową jednego wiersza w wybranej przez Autora kategorii: wiersz o Pułtusku lub wiersz o tematyce ogólnej, do 22 kwietnia 2016 r. na adres Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Dopuszczalne jest nadsyłanie wierszy w dwóch kategoriach przez jednego twórcę. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

Pierwsza koperta powinna zawierać wiersz – w czterech egzemplarzach - opatrzony godłem słownym i kategorią konkursową (prosimy o dołączenie płyty CD z tekstem wiersza).

W drugiej kopercie (opatrzonej tym samym godłem!) należy podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres email oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich i zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1, a w przypadku osób nieletnich Załącznik nr 2.

Rozstrzygnięcie konkursu o Laur Błękitnej Narwi i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2016 r.

 

Organizator:

Pułtuska Biblioteka  Publiczna im. Joachima Lelewela,

06 – 100 Pułtusk, ul. Słowackiego 6,

tel. (23) 692-21-51,

e - mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl

www.biblioteka.pultusk.pl

Patronat Honorowy 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Starosta Pułtuski

Patronat Artystyczny:

Adriana Szymańska – poetka

 

Regulamin konkursu (załączniki) - ZAPRASZAMY


Kultura – Interwencje 2015
Zatrzymać czas… znaczniki tożsamości Ziemi Pułtuskiej.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.
Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.