Kultura – Interwencje 2015
Zatrzymać czas… znaczniki tożsamości Ziemi Pułtuskiej.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.
Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.