Zwroty wypożyczonych książek

Czytelnicy Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela i jej Filii

w związku z tymczasowym zamknięciem Biblioteki informujemy, że terminy wypożyczeń książek zostaną Państwu automatycznie przedłużone.