Program Rozwoju Bibliotek

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela w Pułtusku zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela w Pułtusku zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach miejskich, wszystkich gminach miejsko – wiejskich i we wszystkich gminach wiejskich przez:

- zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek, jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego,

- poszerzenie kompetencji bibliotekarzy i wzmocnienie ich roli społecznej,

- upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych. 

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, na podstawie umowy nr 2011/1424043 uczestniczy w programie jako biblioteka wiodąca. Naszymi partnerami są trzy biblioteki z powiatu pułtuskiego: Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach, Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy i Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy.

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.