Karta Rodziny 3 Plus

Bezpłatne usługi ksero materiałów edukacyjnych świadczone są po okazaniu Karty Rodziny 3+ oraz aktualnego dokumentu tożsamości w:

- Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela przy ul. Słowackiego 6,

- Filii Nr 1 przy ul. Tartaczna 67A,

- Filii Nr 2 przy ul. 13 Pułku Piechoty 1,

- Filii Nr 3 przy ul. Na skarpie 10.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5 Uchwały nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014 r.
Projekt pt. Projekt Lem dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.