Karta Rodziny 3 Plus

Bezpłatne usługi ksero materiałów edukacyjnych świadczone są po okazaniu Karty Rodziny 3+ oraz aktualnego dokumentu tożsamości w:

- Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela przy ul. Słowackiego 6,

- Filii Nr 1 przy ul. Tartaczna 67A,

- Filii Nr 2 przy ul. 13 Pułku Piechoty 1,

- Filii Nr 3 przy ul. Na skarpie 10.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5 Uchwały nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014 r.
Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.