Regulaminy Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela

Regulamin Wypożyczalni Głównej (plik PDF, rozmiar 215 KB)

Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży (plik PDF, rozmiar 215 KB)

Regulamin Czytelni im. Czesława Dubiejka (plik PDF, rozmiar 225 KB)

Regulamin Czytelni Internetowej (plik PDF, rozmiar 223 KB)

Regulamin Filii Nr 1 (plik PDF, rozmiar 226 KB)

Regulamin Filii Nr 2 (plik PDF, rozmiar 226 KB)

Regulamin Filii Nr 3 (plik PDF, rozmiar 225 KB)

Regulamin Czytelni Internetowej w Filiach (plik PDF, rozmiar 265 KB)

Regulamin Filii w Przemiarowie (plik PDF, rozmiar 227 KB)

Cennik odpłatnych usług bibliotecznych (plik PDF, rozmiar 403 KB)

Projekt pt. Projekt Lem dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.