Regulaminy Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela

Regulamin Wypożyczalni Głównej (plik PDF, rozmiar 215 KB)

Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży (plik PDF, rozmiar 215 KB)

Regulamin Czytelni im. Czesława Dubiejka (plik PDF, rozmiar 225 KB)

Regulamin Czytelni Internetowej (plik PDF, rozmiar 223 KB)

Regulamin Filii Nr 1 (plik PDF, rozmiar 226 KB)

Regulamin Filii Nr 2 (plik PDF, rozmiar 226 KB)

Regulamin Filii Nr 3 (plik PDF, rozmiar 225 KB)

Regulamin Czytelni Internetowej w Filiach (plik PDF, rozmiar 265 KB)

Regulamin Filii w Przemiarowie (plik PDF, rozmiar 227 KB)

Cennik Odpłatnych Usług Bibliotecznych (plik PDF, rozmiar 195 KB)

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.