Usługi

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela świadczy usługi:
- udostępniamy zbiory biblioteczne na miejscu w czytelni i na zewnątrz,
- sprowadzamy książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzimy obsługę informacyjną czytelników w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej,
- udostępniamy zbiory regionalne, w tym dokumenty życia społecznego powiatu pułtuskiego,
- prowadzimy lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży
- świadczymy usługi kserograficzne,
- prowadzimy zajęcia z dziećmi (specjalne programy na ferie i wakacje),
- współpracujemy z innymi instytucjami kulturalnymi i społecznymi w zakresie czytelnictwa i działalności kulturalno - oświatowej.
Usługi kserograficzne materiałów bibliotecznych dostępne są w czytelni, codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki.

 

Cennik odpłatnych usług bibliotecznych

 

I. Udostępnianie zbiorów:

1. Za przetrzymanie książek ponad termin biblioteka wysyła upomnienia listowne lub powiadomienia telefoniczne i pobiera za nie upomnienia:

- pierwsze upomnienie 3,6 zł,

- drugie upomnienie   7,2 zł,

- trzecie upomnienie   10,80 zł,

- czwarte upomnienie 14,40 zł,

- piąte upomnienie      18,00 zł,

- wezwanie ostateczne 21,60 zł.

2. Zniszczenie książki – odkupienie książki o tym samym tytule, bądź zbliżonej tematyce i cenie.

3. Wypożyczenie książki z innej biblioteki – koszty przesyłki pocztowej/kurierskiej.

 

II. Kopiowanie zbiorów (kserokopiarka):

Odbitka kserograficzna czarno – biała jednostronna:

- format A4 – 0,40 zł

- format A3 – 0,60 zł *

III. Wydruki komputerowe, odbitki kserograficzne na urządzeniach atramentowych.


1. Wydruk komputerowy/odbitka kserograficzna czarno – biała jednostronna:

- format A4 (tekst) - 0,40 zł              

- format A3 (tekst) - 0,60 zł*            

- format A5 (grafika) - 0,60 zł

- format A4 (grafika) - 1,20 zł

- format A3 (grafika) - 2,20 zł*

 

2. Wydruk komputerowy/odbitka kserograficzna kolorowa jednostronna:

- format A4 (tekst) -  0,60 zł             

- format A3 (tekst) – 1,20 zł*           

- format A5 (grafika) – 1,20 zł

- format A4 (grafika) – 2,50 zł

- format A3 (grafika) – 4,00 zł *

 

3. Wydruk zeskanowanych materiałów jak w pkt 1, 2.

 

* Urządzenia kopiujące i drukujące w formacie A3 dostępne są tylko w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela ul. Juliusza Słowackiego 6, 06 – 100 Pułtusk.

Projekt pt. Projekt Lem dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.