Usługi

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela świadczy usługi:
- udostępniamy zbiory biblioteczne na miejscu w czytelni i na zewnątrz,
- sprowadzamy książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzimy obsługę informacyjną czytelników w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej,
- udostępniamy zbiory regionalne, w tym dokumenty życia społecznego powiatu pułtuskiego,
- prowadzimy lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży
- świadczymy usługi kserograficzne,
- prowadzimy zajęcia z dziećmi (specjalne programy na ferie i wakacje),
- współpracujemy z innymi instytucjami kulturalnymi i społecznymi w zakresie czytelnictwa i działalności kulturalno - oświatowej.
Usługi kserograficzne materiałów bibliotecznych dostępne są w czytelni, codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki.

 

Cennik:

I. Udostępnianie zbiorów:

1. Kaucja zwrotna od czytelników nie zameldowanych w powiecie pułtuskim – 30 zł,*

2. Za przetrzymanie książek ponad termin biblioteka wysyła upomnienia listowne lub telefoniczne i pobiera za nie upomnienia:

- I upomnienie 3 zł,

- II upomnienie 6 zł,

- III upomnienie 9 zł,

- IV upomnienie 12 zł,

- V upomnienie 15 zł,

- wezwanie ostateczne 18 zł.

3.Zniszczenie książki – odkupienie książki o tym samym tytule bądź zbliżonej tematyce
i cenie.

6. Wypożyczenie książki z innej biblioteki – koszty przesyłki pocztowej/kurierskiej.**

 

II. Kopiowanie zbiorów (kserokopiarka):

1. Odbitka kserograficzna czarno – biała jednostronna:

- format A4 – 0,30 zł

- format A3 – 0,50 zł***

 

III. Wydruki komputerowe, odbitki kserograficzne na urządzeniach atramentowych.

1. Wydruk komputerowy/odbitka kserograficzna czarno – biała jednostronna:

- format A4 (tekst) – 0,30 zł

- format A3 (tekst) – 0,50 zł* **

- format A5 (grafika) – 0,50 zł

- format A4 (grafika) – 1,00 zł

- format A3 (grafika) – 2,00 zł***

2. Wydruk komputerowy/odbitka kserograficzna kolorowa jednostronna:

- format A4 (tekst) - 0,50 zł

- format A3 (tekst) – 1,00 zł* **

- format A5 (grafika) – 1,00 zł

- format A4 (grafika) – 2,00 zł

- format A3 (grafika) – 3,50 zł***

3. Wydruk zeskanowanych materiałów jak w pkt 1, 2.

 

* Wypożyczanie zbiorów za kaucją, dostępne w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej
im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06 – 100 Pułtusk.

** Wypożyczanie książki z innej Biblioteki dostępne w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej
im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06 – 100 Pułtusk.

***Urządzenia kopiujące i drukujące w formacie A3 dostępne są tylko w Pułtuskiej
Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06 – 100 Pułtusk.

Projekt pt. Projekt Lem dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Projekt pt. Dawno, dawno temu... czyli opowieści moich dziadków dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 Biblioteka Narodowa

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.