Usługi

Cennik odpłatnych usług bibliotecznych

Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela

 

I. Udostępnianie zbiorów:

1. Za przetrzymanie książek ponad termin biblioteka wysyła upomnienia listowne lub powiadomienia telefoniczne i pobiera za nie opłaty:

- pierwsze upomnienie   5 zł,

- drugie upomnienie       10 zł,

- trzecie upomnienie       15 zł,

- czwarte upomnienie     18 zł,

- piąte upomnienie         22 zł,

- wezwanie ostateczne 23 zł.

2. Zniszczenie książki – odkupienie książki o tym samym tytule, bądź zbliżonej tematyce i cenie.

3. Wypożyczenie książki z innej biblioteki – koszty przesyłki pocztowej/kurierskiej.

 

II. Kopiowanie zbiorów (kserokopiarka):

Odbitka kserograficzna czarno – biała jednostronna:

- format A4 – 0,40 zł

- format A3 – 0,60 zł *

III. Wydruki komputerowe, odbitki kserograficzne na urządzeniach atramentowych.

1. Wydruk komputerowy/odbitka kserograficzna czarno – biała jednostronna:

- format A4 (tekst) - 0,40 zł               

- format A3 (tekst) - 0,60 zł*             

- format A5 (grafika) - 0,60 zł

- format A4 (grafika) - 1,20 zł

- format A3 (grafika) - 2,20 zł*

 

2. Wydruk komputerowy/odbitka kserograficzna kolorowa jednostronna:

- format A4 (tekst) -  0,60 zł              

- format A3 (tekst) – 1,20 zł* 

- format A5 (grafika) – 1,20 zł

- format A4 (grafika) – 2,50 zł

- format A3 (grafika) – 4,00 zł *

 

3. Wydruk zeskanowanych materiałów jak w pkt 1, 2.

 

* Urządzenia kopiujące i drukujące w formacie A3 dostępne są tylko w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela.

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.