Art Poétique 2024 rozstrzygnięty!

Art Poétique 2024 rozstrzygnięty!
10 kwietnia 2024 r. miała miejsce XVII edycja Konkursu Poezji i Piosenki Francuskiej, który odbył się pod Patronatem Honorowym Instytutu Francuskiego w Polsce, Starosty Pułtuskiego oraz Burmistrza Miasta Pułtusk. Organizatorami konkursu, który od kilku lat ma charakter ponadlokalny, jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela oraz Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach:
1. Kategoria I - recytacja wierszy poetów francuskich w języku polskim,
2. Kategoria II - recytacja wierszy poetów francuskich w oryginale
3. Kategoria III - piosenka francuska - kategorie wiekowe: kl. IV-VI szkół podstawowych,
kl. VII - VIII szkół podstawowych oraz szkoły średnie.
W konkursie ogółem udział wzięło 27 uczestników z następujących szkół:
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach,
- Szkoła Podstawowa w Strzegocinie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku,
- Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
- Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Jury obradowało w składzie:
1. Andrzej Ambroziak – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Pułtusku – przewodniczący,
2. Katarzyna Jankowska – sekretarz starostwa powiatowego w Pułtusku,
3. Bogdan Mroziewicz – miłośnik i pasjonat poezji i piosenki francuskiej.
Laureaci konkursu:
Kategoria I – recytacja wierszy poetów francuskich w języku polskim
I miejsce – Antoni Zadrożny – Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach,
II miejsce – Dominika Sitek – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku.
Kategoria II – recytacja wierszy poetów francuskich w oryginale
I miejsce – Maja Banaszuk – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku,
II miejsce – Jakub Chrzanowski – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku,
Wyróżnienie – Julia Skutnik – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Kategoria III - piosenka francuska
grupa wiekowa - kl. IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce – Maria Antonina Kisiel – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku,
II miejsce – Zuzanna Szulecka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
III miejsce – Maciej Pietrzykowski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. T. Kościuszki.
grupa wiekowa - kl. VII - VIII szkół podstawowych:
I miejsce – Gabriela Czarnecka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie,
II miejsce – Magdalena Górska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
III miejsce – Blanka Deptuła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku.
grupa wiekowa - szkoły średnie:
I miejsce (ex aequo) - Natalia Łączkowska - Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Aleksandra Wieczorek - Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku,
II miejsce – Karolina Dawid – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
III miejsce (ex aequo) – Emila Mróz – Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie, Martyna Redlicka – Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie oraz Nadia Tyl – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
Wyróżnienie – Ana Szajczyk – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku.
Nagrody specjalne w kategorii piosenka francuska zostały ufundowane przez Marię Korbal – Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pułtusku oraz anonimowego miłośnika piosenki francuskiej.


Art Poétique 2024 rozstrzygnięty!

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.