Chopin, muzyka i ja

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Chopin, muzyka i ja"

Chopin, muzyka i ja

25 maja w Czytelni Biblioteki odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Chopin, muzyka i ja”. Celem konkursu była popularyzacja życia i twórczości wielkiego kompozytora i pianisty oraz rozwijanie plastycznych uzdolnień dzieci i młodzieży. Konkurs miał zasięg powiatowy i adresowany był do uczniów klas V – VI szkół podstawowych i gimnazjów. Jury w składzie: Barbara Popielska – plastyk, Aldona Nalewajk – zastępca dyrektora PBP oraz Barbara Roguska – instruktor powiatowy spośród 113 uczniów wybrało następujących laureatów:

W kategorii szkół podstawowych:

Ewelina Rudowska - I nagroda kl. V PSP nr 3 Pułtusk

Łukasz Ciosek - II nagroda kl. VI PSP SOSW

Anna Chuma - II nagroda kl. V PSP SOSW

Mateusz Chuma - III nagroda kl III PSP SOSW


Wyróżnienia:

Kinga Sakowska - kl. V PSP w Strzegocinie

Przemysław Klos - kl.VI. PSP SOSW

Aleksandra Kołodziejczyk - kl.IV PSP nr 3 Pułtusk

Michał Żbikowski - kl. V PSP nr 3 Pułtusk

Patrycja Końska - kl. VI PSP w Psarach

Daria Czyżewska - kl. PSP nr 4 Pułtusk

Sebastian Oryl - kl PSP nr 4 Pułtusk

Damian Szmytrowski - kl VI PSP w Świerczach

Rafał Waszkiewicz - kl. V PSP Zatory

W kategorii gimnazjów:
Kamila Kamińska I nagroda - kl I b PG w Świerczach
Joanna Sokół II nagroda - kl Ib PG nr 1 w Pułtusku
Agnieszka Mazurkiewicz - II nagroda kl.III Przysp. Do prac. SOSW
Jarosław Mazurkiewicz - III nagroda Gr. Wych. V SOSW

   

Wyróżnienia

Adrian Kaźmierczak - kl. IIIa PG nr 2 Pułtusk

Sylwia Kaczyńska - kl IIa PG w Zatorach

Maria Maga - kl. Ib PG nr 1 w Pułtusku

Kamil Witkowski - PG SOSW

Marcin Rzeczkowski - kl.I PGS SOSW

Marcin Miłoński - kl. II PGS SOSW

Natalia Ostaszewska - kl. III PSP SOSW

Grzegorz Kroczek - kl. I PDS SOSW

Kamil Pakulski - kl III PSP SOSW

Laureaci otrzymali z rąk Dyrektor Biblioteki Bożeny Potyraj oraz przewodniczącej jury Barbary Popielskiej nagrody rzeczowe, paczki ze słodyczami oraz pamiątkowe dyplomy.

 

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.