Rozstrzygnięcie konkursu „Twórcza interakcja pokoleń”

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie włączając się w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę”, przygotowały bardzo ciekawy projekt, zatytułowany „Twórcza interakcja pokoleń”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce 9 listopada b. r. w Czytelni biblioteki.

Rozstrzygnięcie konkursu „Twórcza interakcja pokoleń”

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie włączając się w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę”, przygotowały bardzo ciekawy projekt, zatytułowany „Twórcza interakcja pokoleń”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce 9 listopada b. r. w Czytelni biblioteki. W spotkaniu uczestniczyli m. in. burmistrz miasta Pułtuska Wojciech Dębski, wiceprzewodnicząca rady miejskiej, Maria Korbal, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przemiarowie Danuta Tyszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Krzysztof Łachmański, dyrektor MOPS Agata Kołakowska, radna Elżbieta Iwanowska, nauczyciele, rodzice i nagrodzona młodzież.

Ideą projektu było zintegrowanie rodzin uczestników wokół kreatywnej percepcji sztuki i literatury jako jednej z form profilaktyki uzależnień.

Gimnazjaliści gminy Pułtusk, do których konkurs był adresowany, mieli za zadanie (po wstępnych zajęciach w szkołach) w gronie rodzinnym nadać tytuł 12 wierszom poety Rafała Barbarskiego i ilustrującym je fotografiom autorstwa Mateusza Tyszkiewicza, zawartych w świetnie opracowanych specjalnie na tę okazję broszurach. Na konkurs wpłynęło 126 prac. 3 listopada jury w składzie: dr Krzysztof Wiśniewski (przewodniczący), Grażyna Maria Dzierżanowska, Bożena Potykaj, Danuta Tyszkiewicz, Lech Chybowski wytypowało 12 równorzędnych laureatów, którzy ze swoimi rodzinami nadali najciekawsze i najtrafniejsze tytuły prezentowanym utworom i fotografiom.

Laureaci - reprezentanci rodzin:

Sylwia Mroczkowska – PG nr 1

Luiza Prusik – PG nr 1

Jakub Malikowski – PG nr 1

Bartosz Królak – PG nr 1

Emilia Borek – PG nr 1

Damian Kowalczyk – PG nr 2

Izabela Burawska – PG nr 2

Tomasz Karwański – PG nr 3

Damian Podgórski – PG nr 3

Marcin Malinowski – PG nr 3

Aleksandra Woźniak – PG Rzemiarowo

Małgorzata Wysocka – PG Przemiarowo

Zwycięzcy otrzymali z rąk burmistrza Wojciecha Dębskiego i wiceprzewodniczącej rady miejskiej Marii Korbal piękne dyplomy i bony na prezenty książkowe w księgarni „Baszta” ufundowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oprawę muzyczną spotkania przygotowali: Monika Bobowska (śpiew), Rafał Barbarski (teksty i gitara) i Kamil Uchnast (gitara), dostarczając zebranym niezapomniane chwile refleksji i wzruszenia.

 

Uwieńczeniem spotkania była możliwość zwiedzenia wystawy „Twórcza interakcja pokoleń”, na które w ciekawej oprawie plastycznej zaprezentowano wiersze R. Barbarskiego i fotografie M. Tyszkiewicza.

 

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.