Wizja świata według Czesława Miłosza

Włączając się w obchody Roku Miłosza, Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi i Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela zorganizowały konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, polegający na plastycznej interpretacji wiersza. Poety, a zatytułowany “Wizja świata według Czesława Miłosza”.

Wizja świata według Czesława Miłosza

Wizja świata według Czesława Miłosza Włączając się w obchody Roku Miłosza, Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi i Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela zorganizowały konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, polegający na plastycznej interpretacji wiersza. Poety, a zatytułowany “Wizja świata według Czesława Miłosza”. Uroczystość podsumowania konkursu, która miała miejsce 20 kwietnia w czytelni biblioteki, zaszczycili swoją obecnością burmistrz Wojciech Dębski, wicestarosta Andrzej Dolecki, radna Maria Korbal, dyrektor LO Barbara Meredyk, wicedyrektor Zespołu Szkół  Zawodowych im. J. Ruszkowskiego Dorota Budziszewska, dziennikarze prasy lokalnej, nauczyciele i uczniowie. Imprezę rozpoczęto ciekawą prezentacją multimedialną zatytułowaną “Poezja, która ocala”, przygotowaną przez uczennicę LO, Paulinę Kępczyńską, poświeconą życiu i twórczości Cz. Miłosza. Chwile wzruszenia i refleksji przyniosły zebranym strofy wierszy Miłosza w wykonaniu uczniów LO: Artura Gregorczyka, Mileny Mamrochy, Magdaleny Czajkowskiej.

 

Jury konkursu: Barbara Popielska (Przewodnicząca), Barbara Meredyk, Bożena Potyraj, Anna Krysztoszyk wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce – Karina Czerwińska, Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego

II miejsce – Mariola Kaźmierczak, Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi i ex aequo Adam Jeż, Zespół Szkół im. B. Prusa

III miejsce – Kuba Dmitruk Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego i ex aequo: Ewelina Cybulska, Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi Michał Włodarczyk, Zespół Szkół im. B. Prusa

Wyróżnienia:  Marta Brodnicka, Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi Magdalena Śliwka, Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi Patrycja Daniszewska, Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego  Emil Sobiepanek, Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego Marta Rydzik, Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego Laureaci otrzymali z rąk burmistrza W. Dębskiego i wicestarosty A. Doleckiego cenne nagrody książkowe i dyplomy.

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.