Konkurs poezji i piosenki RANCUSKIEJ ART POÉTIQUE

Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej Art poétique organizujemy już po raz siódmy.

Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej Art poétique organizujemy już po raz siódmy. Jego kolejne edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem i na stałe weszły do kalendarza imprez kulturalnych w naszym mieście.
Organizatorami Konkursu są: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtuskui Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela. Konkurs adresowany jest do uczniów pułtuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rozgrywany będzie  tradycyjnie w trzech kategoriach:
I recytacja poezji francuskiej w języku polskim,
II recytacja poezji francuskiej w oryginale,
III piosenka francuska 

Art poétique to sprawdzona już forma poznawania i popularyzowania literatury, a także języka francuskiego oraz prezentowania uczniowskich talentów i zdolności. Literatura francuska zajmuje w kulturze europejskiej ważne miejsce. Warto, by młodzi ludzie odkryli ją i poznali bliżej, by nauczyli się dostrzegać jej piękno. Chcielibyśmy również zachęcić w ten sposób  pułtuską młodzież do podjęcia nauki języka francuskiego – języka pięknego, ale dosyć trudnego, którego znajomość może w przyszłości otworzyć jej wiele dróg.

Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że udział w Konkursie będzie dla uczniów nie tylko okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, ale tez ciekawą formą kształcenia i zabawy.

 

 

REGULAMIN KONKURSU POEZJI I PIOSENKI FRANCUSKIEJ
ART POÉTIQUE

1. Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej Art poétique adresowany jest do uczniów pułtuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Organizatorami Konkursu są: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku oraz Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.
3. Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach:
– kategoria I – recytacja wierszy poetów francuskich w języku polskim,
- kategoria II – recytacja wierszy poetów francuskich w oryginale,
- kategoria III – piosenka francuska ( w oryginale lub w tłumaczeniu).
4. Do kategorii I można zgłosić do trzech uczestników z każdej szkoły.
5. Do kategorii II można zgłosić do pięciu uczestników z każdej szkoły.
6. Do kategorii III można zgłosić do dwóch uczestników (zespoły najwyżej trzyosobowe).
7. Uczestnicy przygotowują jeden utwór do recytacji lub jedną piosenkę. Wymagana jest znajomość tekstu na pamięć.
8. Jury oceniać będzie:
- w kategorii I interpretację utworów,
- w kategorii II interpretację i poprawność językową,
- w kategorii III interpretację utworów.
9. Zgłoszenia do Konkursu przyjmujemy do dnia 12 kwietnia 2012 roku w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela (telefon kontaktowy 23 692 21 51).
Powinny zawierać: 
- imię i nazwisko uczestnika,
- nazwę szkoły, której jest uczniem, 
- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna ucznia,
- autora i tytuł przygotowanego do wykonania utworu, 
- kategorię, w której uczeń startuje 
Zgłoszenia można też kierować na adres: pultuska.biblioteka@neostrada.pl 
10. Konkurs odbędzie się 19 kwietnia 2012 roku w Galerii Sztuki „4 Strony Świata”.
11.  Na zwycięzców czekają nagrody.

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.