Miś i ja – wspólnie odkrywamy świat

REGULAMIN Konkursu plastycznego pt.  Miś i ja – wspólnie odkrywamy świat

REGULAMIN

Konkursu plastycznego

pt.  Miś i ja – wspólnie odkrywamy świat

 

I. Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela.

II. Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów,

- promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka,

- kształcenie umiejętności wyrażania emocji różnymi technikami plastycznymi.

III. Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej oraz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku.

 

  1. Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane.
  2. Konkurs ma charakter indywidualny, prace zbiorowe nie zostaną zakwalifikowane.
  3. Warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej formatu A-4 lub A-3.
  4. Na odwrocie pracy należy nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, którą uczeń reprezentuje, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została zrealizowana.

 

  1. Prace należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2013 r. na adres :

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk

  1. Rozstrzygnięcie konkursu i  przyznanie nagród  nastąpi 22.11.2013 r. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie poprzez sekretariat szkoły.
  2. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Bibliotece.
  3. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.
  4. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:

- samodzielność wykonania,

- pomysłowość,

- stopień trudności techniki,

- staranność wykonania.

Informacji o konkursie udziela :

Justyna Brzozowska, tel. 23 692 29 70.

 

Projekt pt. Projekt Lem dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.