Wiosna oczami dzieci

REGULAMIN konkursu plastycznego pt. Wiosna oczami dzieci Konkurs zorganizowany jest z okazji Pierwszego Dnia Wiosny(21 marca).

REGULAMIN

konkursu plastycznego

pt. Wiosna oczami dzieci

Konkurs zorganizowany jest z okazji

Pierwszego Dnia Wiosny (21 marca)

 

Organizator Konkursu: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.

Cele Konkursu: rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci, rozwijanie zdolności manualnych poprzez zastosowanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Zasady uczestnictwa:

1. Do konkursu mogą przystąpić dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Pułtusku.

2. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie techniką plastyczną płaską pracy ( malarstwo, rysunek, kolaż itp.) o formacie A-4 lub A-3.

3. W konkursie oceniane będą tylko prace indywidualne, każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Prace niesamodzielne i dostarczone po terminie nie będą przyjęte.

4. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną z następującymi danymi:

imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, nazwisko opiekuna prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

5. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 17 marca na adres:

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk

6. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi w marcu (o czym uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie). Jurorzy dokonają wyboru zwycięzców biorąc pod uwagę estetykę, oryginalność i wyjątkowość dostarczonych prac.

7. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czytelni Biblioteki. Organizator zastrzega, że prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Biblioteki.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Justyna Brzozowska, pracownik Oddziału dla Dzieci, tel. 23 692 29 70.

ŻYCZYMY CIEKAWYCH POMYSŁÓW !

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.