Żyć w niepodległej Polsce to …

Konkurs, zorganizowany przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne pod patronatem honorowych burmistrza miasta Pułtusk.

Żyć w niepodległej Polsce to …

Konkurs, zorganizowany przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne pod patronatem honorowych burmistrza miasta Pułtusk. Konkurs adresowany był do uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów w gminie Pułtusk. Ogółem wpłynęło 23 prace wykonane pod kierunkiem 8 nauczycieli z 5 szkół.
Oceny prac konkursowych i wyłonienia laureatów dokonano w dniu 30.10.2014 r. Komisja konkursowa obradowała w następującym składzie: Irena Łapińska - Siarkiewicz – przewodnicząca komisji, Lech Chybowski, Anna Henrykowska, Maria Korbal, dr Radosław Lolo, Bożena Potyraj, Izabela Sosnowicz - Ptak.
Jury przyznało 7 nagród głównych oraz 2 wyróżnienia.

W kategorii szkoły podstawowe miejsca zajęli:
I miejsce: Bartosz Kamiński – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach
II miejsce: Oliwia Ulatowska – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach
III miejsce: Natalia Przewłocka – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie
Wyróżnienie: Marcelina Komorowska – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku

W kategorii gimnazja miejsca zajęli:
I miejsce: Natalia Kaźmierczak – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pułtusku
II miejsce: Julia Borowska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusku
III miejsce: Zuzanna Charzyńska –uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pułtusku
III miejsce: Wiktoria Sitek – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusku
Wyróżnienie: Gabriela Grudziąż – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusku

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w dniu 4 listopada o godz. 11.00 w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Pułtuskiej im. Joachima Lelewela. Wszyscy uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.Żyć w niepodległej Polsce to …

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.