60 + Kultura

60 + Kultura

„60 + Kultura” to ogólnopolski projekt koordynowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego ideą jest zachęcenie osób powyżej 60 r. życia do aktywnego włączenia się w życie kulturalne. Wszystkich, którzy chcieliby zgłębić tajniki naszego pułtuskiego Archiwum, zapraszamy do udziału w warsztatach "Archiwa Rodzinne Niepodległej", które odbędą się w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku,  ul. Zaułek 22 w dniu 26 września 2019 r.