60 + Kultura

60 + Kultura

„60 + Kultura” to ogólnopolski projekt koordynowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego ideą jest zachęcenie osób powyżej 60 r. życia do aktywnego włączenia się w życie kulturalne. Wszystkich, którzy chcieliby zgłębić tajniki naszego pułtuskiego Archiwum, zapraszamy do udziału w warsztatach "Archiwa Rodzinne Niepodległej", które odbędą się w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku,  ul. Zaułek 22 w dniu 26 września 2019 r.

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.