Pułtuski Wrzesień - promocja książki

Pułtuski Wrzesień - promocja książki

W ramach obchodów PUŁTUSKIEGO WRZEŚNIA, upamiętniającego 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 80 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, 17 września w czytelni PBP odbyło się spotkanie promocyjne książki Michała Filipa Świdwy „Obrona Pułtuska we wrześniu 1939 roku”. Zebrani mogli obejrzeć ciekawy wywiad z autorem, który przeprowadził prof. dr hab. Radosław Lolo, a po prezentacji wysłuchano prelekcji profesora R. Lolo o wrześniu 1939 i faktach poprzedzających wybuch II wojny światowej.Pułtuski Wrzesień - promocja książki

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.