Pułtuski Wrzesień - promocja książki

Pułtuski Wrzesień - promocja książki

W ramach obchodów PUŁTUSKIEGO WRZEŚNIA, upamiętniającego 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 80 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, 17 września w czytelni PBP odbyło się spotkanie promocyjne książki Michała Filipa Świdwy „Obrona Pułtuska we wrześniu 1939 roku”. Zebrani mogli obejrzeć ciekawy wywiad z autorem, który przeprowadził prof. dr hab. Radosław Lolo, a po prezentacji wysłuchano prelekcji profesora R. Lolo o wrześniu 1939 i faktach poprzedzających wybuch II wojny światowej.