60+ kultura

60+ kultura

26 września pułtuscy seniorzy wzięli udział w warsztatach „Archiwa Rodzinne Niepodległej”. Inicjatorem warsztatów była Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, która w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „60+Kultura”, złożyła zaproszenie do aktywnego włączenia się w życie kulturalne osobom powyżej 60 r. życia. Spotkanie profesjonalnie poprowadzone przez Panią Annę Pakiełę, pracownika Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku, dało możliwość jego uczestnikom na zgłębienie tajników naszego pułtuskiego Archiwum oraz dostarczyło wyczerpujących informacji jak tworzyć własne archiwa rodzinne, gromadzić i zabezpieczać materiały ważne dla przyszłych pokoleń. Dziękujemy dr Krzysztofowi Wiśniewskiemu, kierownikowi Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku za umożliwienie przeprowadzenia warsztatów oraz przybliżenie postaci Władysława Kocota.Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.