Powiat Pułtuski Czyta Małemu Misiowi

Powiat Pułtuski Czyta Małemu Misiowi

3 października w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Projekt, do którego włączyła się również nasza Biblioteka z Filiami, to wyjątkowe wydarzenie mające na celu rozwój czytelnictwa, wprowadzanie w świat książki i literatury.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście przeczytali opowiadanie Anny Włodarkiewicz „Jesień Toli”. Każda placówka otrzymała podziękowania i upominki za współpracę i udział w projekcie, a część oficjalna zakończyła się misiowym tańcem i słodkim poczęstunkiem. Gratulujemy koordynatorowi powiatowemu projektu - p. Małgorzacie Chimkowskiej  Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny.Powiat Pułtuski Czyta Małemu Misiowi

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.