Powiat Pułtuski Czyta Małemu Misiowi

Powiat Pułtuski Czyta Małemu Misiowi

3 października w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Projekt, do którego włączyła się również nasza Biblioteka z Filiami, to wyjątkowe wydarzenie mające na celu rozwój czytelnictwa, wprowadzanie w świat książki i literatury.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście przeczytali opowiadanie Anny Włodarkiewicz „Jesień Toli”. Każda placówka otrzymała podziękowania i upominki za współpracę i udział w projekcie, a część oficjalna zakończyła się misiowym tańcem i słodkim poczęstunkiem. Gratulujemy koordynatorowi powiatowemu projektu - p. Małgorzacie Chimkowskiej  Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny.Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.