Ciechanowska Jesień Poezji w Pułtusku

Ciechanowska Jesień Poezji w Pułtusku

Organizatorzy XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji wybrali Pułtusk i Pułtuską Książnicę na promocję 21. Numeru Ciechanowskich Zeszytów Literackich pt. „Wiktor Teofil Gomulicki (1882-1919), jeden z najważniejszych twórców pozytywizmu”. Wiktor Gomulicki, to postać bardzo ważna dla Pułtuska - był tym, który pierwszy w literaturze nobilitował Pułtusk. Pokazał nam miasteczko, nie tylko we „Wspomnieniach niebieskiego mundurka”, lecz i w innych utworach.

Do Pułtuska przybyła Międzynarodowa  Grupa Poetów (m.in. z Litwy, Niemiec, Grecji) wraz z prezesem Związku Literatów na Mazowszu - dr Teresą Kaczorowską.

Poeci oraz zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną Wiktor Gomulicki wpisany w historię Pułtuska, zwiedzili wystawę Wiktor Gomulicki piewca nadnarwiańskiego grodu. Wysłuchali bardzo ciekawej prelekcji prof. Joanny Zajkowskiej o notatkach weneckich Gomulickiego. Spotkanie zakończyło się spacerkiem pułtuskimi śladami pisarza, który poprowadzili pracownicy Muzeum Regionalnego.Ciechanowska Jesień Poezji w Pułtusku

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.