Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego sleeveface

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego sleeveface

Dnia 8 czerwca 2020 rozstrzygnęliśmy konkurs  o zasięgu ponadlokalnym pt. „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”. Kreatywność naszych Czytelników zachwyciła komisję z przewodniczącym, Panem Dominikiem Gregajtysem, na czele. Zapraszamy do obejrzenia zwycięskich prac wraz z Autorami w naszej galerii.Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego sleeveface

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.