Pani Zofia Mariana Wróbel

Promocja książki

Pani Zofia Mariana Wróbel

16 września o godz. 16, na placu przed Pułtuską Biblioteką Publiczną im. J. Lelewela, odbyło się spotkanie promocyjne książki pani Zofii Marianny Wróbel, zacnej pułtuszczanki, wieloletniej nauczycielki historii w Zespole Szkół im. J. Ruszkowskiego, członkini PTSK, pt. Wspomnienia i nie tylko (1941-1960). Udrzyn – wieś w Puszczy Białej. Liceum Pedagogiczne w Pułtusku. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się wieloletni przyjaciele, znajomi oraz rodzina Pani Zofii. Wybrane fragmenty wspomnień autorki odczytali bliscy jej sercu, członkowie najbliższej rodziny. Uczestnicy spotkania mieli możliwość nabycia książki z autografem autorki.Pani Zofia Mariana Wróbel

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.