Pani Zofia Mariana Wróbel

Promocja książki

Pani Zofia Mariana Wróbel

16 września o godz. 16, na placu przed Pułtuską Biblioteką Publiczną im. J. Lelewela, odbyło się spotkanie promocyjne książki pani Zofii Marianny Wróbel, zacnej pułtuszczanki, wieloletniej nauczycielki historii w Zespole Szkół im. J. Ruszkowskiego, członkini PTSK, pt. Wspomnienia i nie tylko (1941-1960). Udrzyn – wieś w Puszczy Białej. Liceum Pedagogiczne w Pułtusku. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się wieloletni przyjaciele, znajomi oraz rodzina Pani Zofii. Wybrane fragmenty wspomnień autorki odczytali bliscy jej sercu, członkowie najbliższej rodziny. Uczestnicy spotkania mieli możliwość nabycia książki z autografem autorki.Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.