W szponach nadludzi

promocja książki Ireny Lachowskiej-Kurowskiej

W szponach nadludzi

W dniu 4 kwietnia 2022 r. w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się promocja książki Ireny Lachowskiej-Kurowskiej pt.: „W szponach nadludzi”, nauczycielki szkół powiatu pułtuskiego, więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera opis aresztowania przez Niemców w Pułtusku, pobyt w obozie przejściowym w Działdowie i obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Następnie Irena Kurowska opisuje podróż do Szwecji, pobyt w tym kraju oraz powrót do Polski. Własne wspomnienia uzupełniła relacjami nadesłanymi przez współtowarzyszki niedoli. Druga część to zredagowane przez Irenę Kurowską relacje mężczyzn – więźniów, dotyczące obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen. Wśród licznie zgromadzonej publiczności, w spotkaniu udział wzięła rodzina autorki m.in. państwo Miecznikowscy i Świerczyńscy oraz prof. dr hab. Elżbieta Kuta, prezes Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. Książka została wydana przez Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Oddział w Pułtusku Archiwum Państwowego w Warszawie i Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela.W szponach nadludzi

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.