Проект «Українці в бібліотеці» Projekt „Ukraińcy w bibliotece”

Проект «Українці в бібліотеці» Projekt „Ukraińcy w bibliotece”

Наша бібліотека взяла участь у проекті «Українці в бібліотеці». Увійшла до групи 500 публічних бібліотек, які отримали пакет книжок у рамках акції «Казки для дітей українською для бібліотек».

Незабаром книжки знайдуть дорогу до наших Читачів.

http://goodbooks.pl/

 

Nasza Biblioteka wzięła udział w projekcie „Ukraińcy w bibliotece”. Znalazła się w gronie 500 bibliotek publicznych, które w ramach akcji „Bajki dla dzieci w języku ukraińskim dla bibliotek” otrzymały pakiet książek.

Niebawem książki trafią do naszych Czytelników.

http://goodbooks.pl/

 

 

 

Projekt pt. Projekt Lem dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.