Mała książka wielki człowiek - 2023

Mała książka wielki człowiek - 2023
Drodzy Najmłodsi Czytelnicy.
Kontynuujemy projekt „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym urodzone w latach 2016-2019, które odwiedzi naszą Bibliotekę otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Krasnal w Krzywej Czapce” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za wizytę w Bibliotece Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelniczą pasję.
Dzięki kampanii nowych Czytelników wciąż przybywa. Cieszymy się że jesteście z nami!
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.


Mała książka wielki człowiek - 2023

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.