„Książka-uczy-leczy-pomaga”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

„Książka-uczy-leczy-pomaga”

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela otrzymała dofinansowanie na realizację zadania profilaktycznego „Książka-uczy-leczy-pomaga” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.  Odbiorcami programu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych gminy Pułtusk. W ramach zadania realizujemy:

  • cykl warsztatów literacko-plastycznych z elementami biblioterapii „Z książką w świat wartości”
  • cykl spektakli edukacyjno-profilaktycznych w wykonaniu aktorów teatru MASKA w Krakowie
  • eventy promujące czytelnictwo: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Noc Bibliotek
  • zakup nowości wydawniczych podejmujących problematykę uzależnień.

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.