Wręczenie nagród w konkursie Otwieramy rodzinne albumy

Wręczenie nagród w konkursie Otwieramy rodzinne albumy
18 grudnia 2023 r miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu historyczno-literackiego Otwieramy rodzinne albumy. Jego organizatorami byli: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Pułtuska Gazeta Powiatowa i Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Konkurs miał charakter ponadlokalny i odbywał się pod patronatem Starosty Pułtuskiego oraz Burmistrza Miasta Pułtusk, reprezentowanych dziś przez: panią Katarzynę Jankowską, sekretarz starostwa powiatowego wPułtusku oraz panią Dorotę Sobotkę, kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM.
 
Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach:
1. Kategoria I - szkoły podstawowe
2. Kategoria II - szkoły ponadpodstawowe
3. Kategoria III – pozostali.
 
Na konkurs wpłynęły prace z następujących szkół:
- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy,
- Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie,
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie.
 
Jury obradowało w składzie: dr Krzysztof Wiśniewski – przewodniczący, prezes Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Bożena Potyraj – dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, Anna Morawska – redaktor naczelna Pułtuskiej Gazety Powiatowej.
 
Laureaci konkursu:
 
Kategoria I - szkoły podstawowe
I miejsce - Jan Biesiekierski, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
II miejsce - Wanessa Kwiatkowska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
III miejsce ex aequo
- Antoni Sieczkowski, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
- Weronika Szczerba, uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
 
Wyróżnienia
- Karol Morawski, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
- Pola Byszewska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
- Anna-Mariia Diachenko, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
 
Kategoria II - szkoły ponadpodstawowe
I miejsce - Maria Rzeczkowska, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
II miejsce - Bartosz Dariusz Pietrzykowski, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
Kategoria III - pozostali
 
Wyróżnienie - Grzegorz Witkowski, uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie.


Wręczenie nagród w konkursie Otwieramy rodzinne albumy

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.