Maj miesiącem bez kar

Maj miesiącem bez kar

Maj - miesiącem bez kar

Maj - miesiącem bez kar

Czytelnicy, którzy przetrzymują książki

otrzymują szansę ich zwrotu

bez ponoszenia konsekwencji

wynikających z Regulaminu Biblioteki.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.