IX Pułtuskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Pułtuscy gimnazjaliści mieli okazję spotkać się z panią Małgorzatą Piekarską, dziennikarką prasową i telewizyjną. Natomiast 26 IV w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej gościła pani Małgorzata Strzałkowska, autorka i ilustratorka.

IX Pułtuskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Pułtuscy gimnazjaliści mieli okazję spotkać się z panią Małgorzatą Piekarską, dziennikarką prasową i telewizyjną, autorką m. in. książek, jak: „Wrockowisko”, „Klasa Pana Czajki”, „Dziewiętnastoletni marynarz”. Pisarka szybko znalazła wspólny język z młodzieżą i barwnie opowiadała nie tylko o warsztacie literackim, ale i swoich pułtuskich korzeniach (ród Bellonów i Ruszczykowskich). 22 kwietnia odbyły się spotkania z młodzieżą w PG w Świerczach i Obrytem. 

 

 

 

Natomiast 26 IV w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej gościła pani Małgorzata Strzałkowska, autorka i ilustratorka takich książek dla młodszych dzieci, jak: „Gimnastyka dla języka”, „Wiersze, że aż strach”, „Leśne głupki”. Przybyli do czytelni uczniowie klas I – III i przedszkolaki doskonale bawili się układając wspólnie rymy, recytując wierszyki „łamiące języki”.

 

Spotkanie, przebiegające w atmosferze wspólnej zabawy miało też walory edukacyjne, gdyż dzieci dowiedziały się m. in. jak tworzyć rymy, czy jak powstaje książka. Autorka spotkała się też z dziećmi w PSP w Bobach i Świerczach, Zatorach i Niestępowie.


Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.