Promocja książki „Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu T. VIII"

Znaczącym wydarzeniem w życiu społeczno – kulturalnym Pułtuska była promocja książki „Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu Tom. VIII"

Promocja książki „Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu T. VIII

Znaczącym wydarzeniem w życiu społeczno – kulturalnym Pułtuska była promocja książki „Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu Tom. VIII”, wydanej przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora, przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Pułtusk.
9 czerwca do czytelni Biblioteki na tę szczególną okazję przybyli autorzy rozdziałów promowanej pozycji oraz pułtuszczanie zainteresowani zgłębianiem i popularyzacją przeszłości Pułtuska i okolic.

Słowo wstępne wygłosił Honorowy Obywatel Pułtuska prof. Henryk Samsonowicz, który podkreślił potrzebę pielęgnowania pamięci historycznej własnego regionu, gdyż jest ona wielką siłę tworzącą wspólnotę lokalną. Prof. Janusz Szczepański, redaktor naczelny promowanej pozycji, dokonał zwięzłej analizy kolejnych rozdziałów książki, zachęcając autorów do wygłoszenia uwag i refleksji.

 

Głos zabrali m.in. Adam Michał Mickiewicz, który w skrócie omówił gospodarkę finansową Pułtuska w XIX w., Jacek Szczepański, autor rozdziału o majorze W. Pomaskim, dr Radosław Lolo, opisujący dzieje kościoła pod wezwaniem św. Krzyża. Podsumowaniem promocji były zgłaszane przez gości propozycje kwerend badawczych do kolejnych tomów. Spotkaniu towarzyszyła sprzedaż promowanej pozycji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości.