,,Pamiętniki i korespondencja” Władysława Kocota najlepszą książką Północnego Mazowsza

W Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela, 6 maja, miało miejsce wręczenie nagrody za najlepszą książkę Północnego Mazowsza w konkursie ,,Liber Mazovia”, ogłoszonego przez redakcję ,,Tygodnika Ciechanowskiego”.

,,Pamiętniki i korespondencja”  Władysława Kocota najlepszą książką Północnego Mazowsza

W Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela, 6 maja, miało miejsce wręczenie nagrody za najlepszą książkę Północnego Mazowsza w konkursie ,,Liber Mazovia”, ogłoszonego przez redakcję ,,Tygodnika Ciechanowskiego”. Kapituła konkursu pod   przewodnictwem redaktora naczelnego ,,Tygodnika”, Ryszarda Maruta za najwartościowszą  z nominowanych książek uznało ,,Pamiętniki i korespondencja z lat 1920, 1939-1945” Władysława Kocota w opracowaniu dra Radosława Lolo i  Krzysztofa Wiśniewskiego.

Wydawcy tej wartościowej pozycji to: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Donata Kocot-Bończak i Pułtuskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne. Książka jest  niezwykle interesującym wydawnictwem, zawiera zachowane pamiętniki  i listy Władysława  Kocota (1900-2000), żołnierza 13 pułku piechoty,  uczestnika wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. i  wrześniowej w 1939 r., więźnia niemieckich obozów jenieckich, a w okresie powojennym kierownika szkoły i znanego społecznika i działacza. Publikację wzbogacono  też o kopie dokumentów i  fotografii.

 

Za ogromny wkład pracy w opracowanie tej pozycji redakcja ,,Tygodnika Ciechanowskiego” uhonorowała statuetkami Radosława Lolo, Krzysztofa Wiśniewskiego oraz Donatę Kocot -Bończak, córkę autora, która wszystkie materiały przekazała Archiwum Państwowemu m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku. Spotkanie prowadzone przez  poetę i dziennikarza Stefana Żagla, urozmaicone było odczytaniem fragmentów nagrodzonej książki przez Donatę Kocot – Bończak i Kamila Ciecierskiego.

W imieniu nagrodzonych głos zabrał  Radosław Lolo. Odsłaniając kulisy pracy nad książką, podkreślił jej wartość jako swoistej historycznej kroniki ówczesnych czasów. Wzruszająco brzmiały wystąpienia potomków Władysława Kocota: syna Cezarego, córki Donaty i wnuczki Magdaleny, wspominających autora jako wielkiego patrioty i kochającego ojca i dziadka. Zebrani mieli również możliwość zakupienia nagrodzonej pozycji.

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.