Wakacje w Bibliotece

W okresie wakacyjnym w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela odbywały się zajęcia dla dzieci. Spotkania prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1300. Codziennie brało w nich udział ok. 10 osób.

Wakacje w Bibliotece

W okresie wakacyjnym w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela odbywały się zajęcia dla dzieci. Spotkania prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1300. Codziennie brało w nich udział ok. 10 osób. Najmłodsi z chęcią uczestniczyli w zajęciach, podczas których wspólnie głośno czytali bajki i wiersze, rozwiązywali zagadki i rebusy, poznawali nowe formy plastyczne, brali udział w konkursach edukacyjnych, odgrywali scenki sytuacyjne uczące właściwych zachowań w różnych miejscach. Spotkania były przede wszystkim świetną zabawą, podczas której prowadzący pobudzali twórczą wyobraźnię uczestników i zachęcali do rozwijania własnych zainteresowań. Zajęcia prowadzili : Elżbieta Gerek, Bogusława Korsak, Justyna Brzozowska i Kamil Ciecierski.

 Wakacje w Bibliotece

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.