Lelewel dzieciom

Akademia Sprawnego Pisanie

LELEWEL dzieciom (Pułtuska Biblioteka Publiczna) to cykl spotkań poetyckich (również literackich i dziennikarskich) skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W dwufazowym spotkaniu (wykład i warsztaty twórcze) może uczestniczyć każda ze szkół (klas), bibliotek i świetlic środowiskowych w mieście, gminie i powiecie.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w PBP im. Joachima Lelewela lub w wyznaczonych przez zainteresowanych miejscach, a więc szkołach i bibliotekach filialnych, w świetlicach. Jednocześnie informujemy, że udział w zajęciach (konsultacjach literacko-dziennikarskich – uwaga, prowadzący gazetki szkolne!) mogą brać również pojedyncze osoby. 

Wystarczy zadzwonić: 23 692 21 51; e-mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl

06 100 Pułtusk, ul. J. Słowackiego 6.

Wychowawco, nauczycielu, zafunduj swojej klasie TAKĄ lekcję - serdecznie zapraszamy!

Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.