I Spotkanie Program Rozwoju Bibliotek

Dnia 24 maja w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek odbyło się pierwsze spotkanie, którego celem było zainicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej młodzieży gimnazjalnej.

I Spotkanie Program Rozwoju Bibliotek

Dnia 24 maja w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek odbyło się pierwsze spotkanie, którego celem było zainicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej młodzieży gimnazjalnej. Na spotkanie przybyło 9 przedstawicieli instytucji i służb, reprezentujących: Publiczne Gimnazjum nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Pułtusk, Policję, prasę lokalną,  Muzeum Regionalne i Sąd Rejonowy. Zaproszonych gości przywitała dyrektor Pułtuskiej Książnicy – Bożena Potyraj. Następnie głos zabrała Justyna Brzozowska – koordynator, która tytułem wstępu, przedstawiła główne założenia Programu Rozwoju Bibliotek oraz korzyści płynące z przystąpienia naszej biblioteki do programu. Całość podsumowała Katarzyna Kozłowska – trenerka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Pani Kasia omówiła ideę i zasady  partnerstwa, wykazała różnicę między okazjonalną współpracą a partnerstwem, zachęciła do podejmowania wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Przyszedł czas na dyskusję, podczas której wypracowano wspólne wnioski. Według zebranych brakuje działań podejmowanych na rzecz młodzieży gimnazjalnej. Jest to grupa najczęściej pomijana przy tworzeniu różnego rodzaju projektów. Utarło się, że jest to młodzież trudna, zbuntowana, negatywnie nastawiona do wszelkich inicjatyw.

Uczestnicy spotkania  uzgodnili, że należy przeprowadzić badania potrzeb gimnazjalistów, aby w pełni odpowiedzieć na ich zainteresowania. W czerwcu zostanie opracowana ankieta, którą wypełnią uczniowie pułtuskich gimnazjów. Na jej podstawie będziemy planować przyszłe działania ukierunkowane na konkretne potrzeby młodzieży. Uzgodniliśmy, że kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu.Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zakwalifikowała się do II rundy PRB jako biblioteka wiodąca. W ramach programu otrzymaliśmy m.in. sprzęt komputerowy, projektor multimedialny, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie o wartości 15 000,00$. Dzięki takiemu wyposażeniu nasza biblioteka i jej filie umożliwiają mieszkańcom Pułtuska i okolic bezpłatny dostęp do internetu.

 


Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.