Władysław Stefan Sebyła

Władysław Stefan Sebyła - poeta, krytyk, malarz oraz muzyk. Jeden z najbardziej utalentowanych liryków XX – wiecznej poezji polskiej.

 

Władysław Stefan Sebyła

Władysław Stefan Sebyła - poeta, krytyk, malarz oraz muzyk. Jeden z najbardziej utalentowanych liryków XX – wiecznej poezji polskiej. Uczestnik I powstania śląskiego, żołnierz wojny polsko – sowieckiej 1920 r., porucznik 13 pułku piechoty. Rok 2012 został ustanowiony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego rokiem trzech poetów, w tym Władysława Sebyły. W Pułtuskiej Bibliotece Publicznej, 6 listopada odbyło się spotkanie poświęcone pamięci tego poety. Prelekcję przybliżającą życiorys i twórczość poety wygłosił Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków – Władysław Szeląg. Lekcją patriotyzmu i poezji był program artystyczny pod hasłem "Władysław Sebyła poeta przemilczany" zaprezentowany przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 im. ks. biskupa Andrzeja Noskowskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa o 13 pułku piechoty, którą można oglądać do 21 listopada w czytelni biblioteki.Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.