Wieczór autorski Zdzisława Zembrzyckiego zapraszamy

Starosta Pułtuski Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela zapraszają na wieczór autorski

Wieczór autorski Zdzisława Zembrzyckiego zapraszamy

Starosta Pułtuski

 

Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej

im. J. Lelewela

 

zapraszają na wieczór autorski

 

Zdzisława Zembrzyckiego

poświęcony tomikowi

WIERSZE Z BUTONIERKI

 

Piątek 23 XI 2012 o godz. 1800

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela

ul. Słowackiego 6

Zdzisław Zembrzycki, urodzony we wsi Mieszki Różki, pow. ciechanowski. Absolwent Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku oraz wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor trzech tomików wierszy:

ZMYSŁOWOŚĆ – 2006 r.

GORZKO – SŁODKO – 2009 r.

WIERSZE Z BUTONIERKI – 2012 r 


 

Prezentowany najnowszy tomik Autora, będzie można nabyć podczas wieczoru poetyckiego

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.