Ptakoliczenie

W ramach akcji Zimowe Ptakoliczenie, koordynowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ptakoliczenie

W ramach akcji Zimowe Ptakoliczenie, koordynowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 1700 odbyło się autorskie spotkanie przyrodnicze. Pani Natalia Wielechowska referent ds. edukacji ekologicznej oraz specjalista w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym wygłosiła prelekcje na temat ptaków zimujących na wsi w pobliżu ludzkich siedzib, jak również w mieście. Prezentacja została wzbogaconą przez pokaz multimedialny oraz „ptasie rozmowy”, czyli naśladowanie głosów ptaków. Dość szeroko i precyzyjnie omówiony został również problem dokarmiania zimą ptaków. Spotkanie to stanowiło wstęp do Zimowego Ptakoliczenia do udziału w którym serdecznie zapraszała prelegentka. Pułtuska otwarta wycieczka odbędzie się w niedzielę 27 stycznia o godzinie 1130. Zbiórka wszystkich chętnych przy fontannie na Rynku.  

 Wolontariuszy chcących wziąć udział w corocznym zimowym liczeniu ptaków serdecznie zapraszamy !!!

Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.