Katalogi książek Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu pułtuskiego

Katalogi książek bibliotek gminnych powiatu pułtuskiego dostępne już w Internecie

Katalogi książek Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu pułtuskiego
W dniu 19 lutego w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela odbyło się spotkanie bibliotekarzy powiatu pułtuskiego z p. Piotrem Byrskim, administratorem programu MAK+ na mazowszu. Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki konwersji baz katalogowych bibliotek gminnych z programu Mak. 4.3 do programu MAK+. Chociaż konwersja zakończyła się powodzeniem, to niektóre opisy bibliograficzne należy uzupełnić o brakujące pola, podpola i wskaźniki wymagane w formacie MARC21. Opisy bibliograficzne widoczne są w katalogach on-line bibliotek. Przypominamy, iż od grudnia 2012 r. wszystkie biblioteki gminne powiatu pułtuskiego pracują w nowym programie bibliotecznym MAK +.W trakcie spotkania omówiono moduły programu, m.in. katalogowanie, wypożyczanie zbiorów oraz raporty biblioteczne. Na dzień dzisiejszy uruchomione zostały katalogi www książek bibliotek gminnych. Już dziś można je przeglądać pod następującymi adresami:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach http://www.makplus.pl/katalogowanie/index.html?selectedBib=900

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem http://www.makplus.pl/katalogowanie/index.html?selectedBib=928

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy http://www.makplus.pl/katalogowanie/index.html?selectedBib=898

Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy http://www.makplus.pl/katalogowanie/index.html?selectedBib=876

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach http://www.makplus.pl/katalogowanie/index.html?selectedBib=924

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach http://www.makplus.pl/katalogowanie/index.html?selectedBib=926

Zapraszamy serdecznie do korzystania.

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.