Wieczór z Andersenem - Królowa Śniegu

H. Ch. Andersen to jeden z najbardziej znanych bajkopisarzy. 11 kwietnia w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki odbył się wieczór poświęcony jego twórczości.

Wieczór z Andersenem - Królowa Śniegu

H. Ch. Andersen to jeden z najbardziej znanych bajkopisarzy. 11 kwietnia w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki odbył się wieczór poświęcony jego twórczości. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role bohaterów baśni pt. Królowa Śniegu. Spotkanie, na które licznie przybyły dzieci oraz ich opiekunowie, miało charakter inscenizacji z elementami biblioterapii. Podczas pierwszej części wieczoru obejrzeliśmy barwne przedstawienie z bogatą scenografią, druga część wymagała zaangażowania i kreatywności zarówno ze strony dzieci jak i dorosłych. Polegała na wykazaniu się pomysłowością podczas ozdabiania przygotowanych wcześniej zakładek, nawiązujących tematyką do spotkania.

Wieczór z Andersenem przebiegł w bardzo twórczej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że zapoczątkował on cykl kolejnych baśniowych spotkań w bibliotece.Wieczór z Andersenem - Królowa Śniegu

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.