Wieczór z Andersenem - Królowa Śniegu

H. Ch. Andersen to jeden z najbardziej znanych bajkopisarzy. 11 kwietnia w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki odbył się wieczór poświęcony jego twórczości.

Wieczór z Andersenem - Królowa Śniegu

H. Ch. Andersen to jeden z najbardziej znanych bajkopisarzy. 11 kwietnia w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki odbył się wieczór poświęcony jego twórczości. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role bohaterów baśni pt. Królowa Śniegu. Spotkanie, na które licznie przybyły dzieci oraz ich opiekunowie, miało charakter inscenizacji z elementami biblioterapii. Podczas pierwszej części wieczoru obejrzeliśmy barwne przedstawienie z bogatą scenografią, druga część wymagała zaangażowania i kreatywności zarówno ze strony dzieci jak i dorosłych. Polegała na wykazaniu się pomysłowością podczas ozdabiania przygotowanych wcześniej zakładek, nawiązujących tematyką do spotkania.

Wieczór z Andersenem przebiegł w bardzo twórczej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że zapoczątkował on cykl kolejnych baśniowych spotkań w bibliotece.Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.