Literacki czwartek u Lelewela - Koty Zapraszmy

Zapraszamy na spotkanie, na którym powiemy o czym najczęściej miauczą (nie tylko pułtuskie) koty… 9 maja o godz. 1700 w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej ul. Słowackiego 6.

Literacki czwartek u Lelewela - Koty Zapraszmy

Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.