Literacki czwartek u Lelewela - Koty Zapraszmy

Zapraszamy na spotkanie, na którym powiemy o czym najczęściej miauczą (nie tylko pułtuskie) koty… 9 maja o godz. 1700 w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej ul. Słowackiego 6.

Literacki czwartek u Lelewela - Koty Zapraszmy

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.