Maj 2013 miesiącem bez kar

Czytelnicy, którzy przetrzymują książki, otrzymują szansę ich zwrotu bez ponoszenia konsekwencji wynikających z Regulaminu Biblioteki.

Maj 2013 miesiącem bez kar

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.