Maj 2013 miesiącem bez kar

Czytelnicy, którzy przetrzymują książki, otrzymują szansę ich zwrotu bez ponoszenia konsekwencji wynikających z Regulaminu Biblioteki.

Maj 2013 miesiącem bez kar

Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.