Jubileusz Lecha Chybowskiego

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela przy współpracy z Redakcją Pułtuskiej Gazety Powiatowej, Związkiem Piłsudczyków RP Koło Pułtusk, Pułtuskim Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym, uczciła 70 urodziny znanego pułtuskiego dziennikarza

Jubileusz Lecha Chybowskiego

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela przy współpracy z Redakcją Pułtuskiej Gazety Powiatowej, Związkiem Piłsudczyków RP Koło Pułtusk, Pułtuskim Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym, uczciła 70 urodziny znanego pułtuskiego dziennikarza, Lecha Chybowskiego. Uroczysty Jubileusz odbył się 29 kwietnia o godz. 1700 w Czytelni Biblioteki.

Jubilatowi towarzyszyła Małżonka Elżbieta oraz liczne grono zaproszonych przyjaciół, znajomych i sympatyków, którzy to z wielkim entuzjazmem gratulowali Panu Lechowi wielu odniesionych sukcesów, życząc wszystkiego najlepszego na przyszłość.

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.