Jubileusz Lecha Chybowskiego

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela przy współpracy z Redakcją Pułtuskiej Gazety Powiatowej, Związkiem Piłsudczyków RP Koło Pułtusk, Pułtuskim Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym, uczciła 70 urodziny znanego pułtuskiego dziennikarza

Jubileusz Lecha Chybowskiego

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela przy współpracy z Redakcją Pułtuskiej Gazety Powiatowej, Związkiem Piłsudczyków RP Koło Pułtusk, Pułtuskim Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym, uczciła 70 urodziny znanego pułtuskiego dziennikarza, Lecha Chybowskiego. Uroczysty Jubileusz odbył się 29 kwietnia o godz. 1700 w Czytelni Biblioteki.

Jubilatowi towarzyszyła Małżonka Elżbieta oraz liczne grono zaproszonych przyjaciół, znajomych i sympatyków, którzy to z wielkim entuzjazmem gratulowali Panu Lechowi wielu odniesionych sukcesów, życząc wszystkiego najlepszego na przyszłość.