Podsumowanie Programu Rozwoju Bibliotek

W dniu 18 czerwca w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego pt. Pułtusk oczami gimnazjalisty, zrealizowanego w ramach partnerstwa na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej pułtuskiej młodzieży.

Podsumowanie Programu Rozwoju Bibliotek

 

W dniu 18 czerwca w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego pt. Pułtusk oczami gimnazjalisty, zrealizowanego w ramach partnerstwa na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej pułtuskiej młodzieży. Projekt miał na celu przygotowanie przez uczniów szkół gimnazjalnych gry edukacyjnej, prezentacji multimedialnej lub przewodnika turystycznego dotyczącego szeroko rozumianej historii i tradycji Pułtuska i okolic. Po zaprezentowaniu głównych założeń Programu Rozwoju Bibliotek oraz korzyści wynikających z przystąpienia Biblioteki do programu, uczniowie zaprezentowali swoje prace przed zgromadzoną publicznością. Wśród zaproszonych gości byli: Krystyna Estkowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 z klasami integracyjnymi im. Jana Pawła II, Anna Latek – wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej, Zbigniew Matusiak – Komendant Powiatowy Policji, Maria Korbal – Radna Rady Miejskiej w Pułtusku, Prezes OP ZNP w Pułtusku, Agata Kołakowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z liczną grupą członków Srebrnego Wieku, przedstawiciele mediów.

 

Prace zaprezentowali:

uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej:

1. Damian Biernacki – prezentacja multimedialna Zabytki w moim mieście

2. Bartosz Chimkowski –  prezentacja multimedialna Kościoły w moim mieście

Nauczyciel – Teresa Kaszuba

 

uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II :

1. Mateusz Skurzyński – prezentacja multimedialna Prezentacja kościołów

2. Klaudia Rzeczkowska – prezentacja multimedialna Kapliczki i krzyże gminy Pułtusk

3. Błażej Chmielewski, Dawid Łobarzewski, Kamil Górecki, Jan Sadowski – film Projekt Pułtusk

Nauczyciele – Dorota Archacka, Paweł Kowalski

 

uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Ks. Bpa. Andrzeja Noskowskiego

1. Ewelina Rudowska – prezentacja multimedialna Zabytki Pułtuska

2. Weronika Sitek – prezentacja multimedialna Zabytki miasta i okolic

3. Anna Wróblewska – prezentacja multimedialna Kościoły w moim mieście

4. Marta Aleksandra Dolecka, Paulina Przybysz – przewodnik po Pułtusku Miejsca, z których możemy być dumni

5. Sylwia Abramska, Aleksandra Kamińska, Patrycja Karpińska, Natalia Zabielska, Filip Fabiński – przewodnik po Pułtusku Miejsca, z których możemy być dumni

6. Klaudia Wojciechowska, Alicja Pawlak, Gabriela Karkowska – przewodnik po Pułtusku Pułtusk – informator miejski

7. Patryk Piegutowski – gra edukacyjna

8. Hubert Filipkowski, Natalia Gierak, Natalia Sińczuk – gra edukacyjna

9. Zuzanna  Rutkowska, Kacper Rutkowski, Zuzanna Wrzesińska, Gabriela Wrzesińska, Dominika Komar – gra edukacyjna

Nauczyciele – Elżbieta Suwińska, Izabela Nalewajk

 

Na zakończenie uczniowie wraz z opiekunami otrzymali pamiątkowe certyfikaty za udział w projekcie. Po spotkaniu wszyscy goście zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy pt. „Wokół meteorytu Pułtusk”, eksponowanej w Muzeum Regionalnym oraz na niezapomniany rejs gondolą po rzece Narew.

 Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.