Fundacja Orange

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela informuje, iż w 2013 r. otrzymała dotację z programu Orange dla bibliotek

Fundacja Orange

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela informuje, iż w 2013 r. otrzymała dotację z programu Orange dla bibliotek w kwocie 5 464.99 zł, którego realizatorem jest Fundacja Orange. Środki wykorzystane w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez użytkowników i pracowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w celach edukacyjnych w Bibliotece i jej Filiach.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela - ul. Słowackiego 6, 06 - 100 Pułtusk.

Filia Biblioteczna nr 1 – ul. Brzozowa 5, 06 – 100 Pułtusk.

Filia Biblioteczna nr 2 – ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06 – 100 Pułtusk.

Filia Biblioteczna nr 3 – ul. Na Skarpie 10, 06 – 100 Pułtusk.

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.