Literacki czwartek u Lelewela - Julian Tuwim

Już po raz kolejny w tym roku spotkaliśmy się w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po to, aby rozmawiać o literaturze.

Literacki czwartek u Lelewela - Julian Tuwim
Już po raz kolejny w tym roku spotkaliśmy się w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po to, aby rozmawiać o literaturze. Literacki Czwartek, który miał miejsce w 24 października, w nawiązaniu do Patrona 2013 roku, dotyczył życia i twórczości Juliana Tuwima. Podczas spotkania, które odbyło się pod hasłem Tuwim mniej znany, zaprezentowano wiersze z różnych etapów twórczości poety, przybliżono mniej znane fakty z jego życia. Tuwim, jako mistrz słowa, człowiek o ogromnym poczuciu humoru, jest autorem wielu znanych bon motów, używanych w codziennym życiu do dziś.
Uzupełnieniem całości spotkania była prezentacja multimedialna oraz odtwarzane nagrania piosenek w wykonaniu Ewy Demarczyk, Hanki Ordonówny, Czesława Niemena, Grzegorza Turnaua do słów poety. Fragmenty twórczości odczytali: Anna Mitkowska, Lech Chybowski oraz Tomasz Wota.