Podsumowanie Projektu Kierunek Kultura 2012

19 listopada w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela odbyło się spotkanie wieńczące projekt Kierunek Kultura 2012.

Podsumowanie Projektu Kierunek Kultura 2012

19 listopada w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela odbyło się spotkanie wieńczące projekt Kierunek Kultura 2012. Był to wieloetapowy program skierowany do instytucji kultury, samorządów i organizacji pozarządowych na Mazowszu. Wspierał on budowanie przestrzeni dla współpracy, wskazywał jak można wykorzystać potencjał ekonomiczny i społeczny oraz zachęcać lokalną społeczność do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu.

Spotkanie poprowadzili p. Marcin Śliwa, koordynator programu i pracownik MCKiS w Warszawie, p. Michał Bargielski, badacz kultury i p. Wojciech Kłosowski, ekspert w tej dziedzinie. W spotkaniu, oprócz dyrektor Bożeny Potyraj i pracowników biblioteki, udział wzięli p. Wojciech Dębski, burmistrz miasta Pułtusk, przedstawiciele rady miasta, dyrektorzy szkół i instytucji kultury w Pułtusku oraz dziennikarze lokalnej prasy.

 

 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami powstającego raportu, dotyczącego badań i aktywizacji osób rzadko biorących udział w działaniach kulturalnych w Pułtusku. Wnioski z raportu nie są jeszcze do końca opracowane, ale zebrani dowiedzieli się jakie grupy publiczne i pół publiczne funkcjonują w naszym mieście oraz jakie działania podjąć, aby zwiększyć ich aktywność na arenie lokalnej. 
Podsumowanie Projektu Kierunek Kultura 2012

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.