IX Damsko-Męskie Spotkania Marcowe - zapraszamy

IX Damsko-Męskie Spotkania Marcowe
7 marca (piątek) o godz. 1700
do Czytelni Biblioteki, ul. Słowackiego 6

 

Bożena Potyraj
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela
 
Grażyna Maria Dzierżanowska
Tygodnik Pułtuski

zapraszają na

IX Damsko-Męskie Spotkania Marcowe
7 marca (piątek) o godz. 1700
do Czytelni Biblioteki, ul. Słowackiego 6

W programie:

Literackie dedykacje dla Pań od pułtuskich Panów sławnych

Utwory Agnieszki Osieckiej w wykonaniu młodzieży
z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

 

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.