Fundacja Orange dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela informuje, iż w roku 2014 po raz piąty otrzymała dotację w ramach programu Orange dla Bibliotek z Fundacji Orange

Fundacja Orange dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej
 
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela informuje, iż w roku 2014 po raz piąty otrzymała dotację w ramach programu Orange dla Bibliotek z Fundacji Orange. Wysokość dotacji wynosi 3 084,38 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.12.2014 r.