Fundacja Orange - Orange dla bibliotek

Fundacja Orange - Orange dla bibliotek

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela informuje, iż w roku 2015 otrzymała dotację w ramach programu Orange dla Bibliotek z Fundacji Orange. Wysokość dotacji wynosi 1799,22 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym od 1 stycznia 2015 do 31 lipca 2015 r.

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.