Fundacja Orange - Orange dla bibliotek

Fundacja Orange - Orange dla bibliotek

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela informuje, iż w roku 2015 otrzymała dotację w ramach programu Orange dla Bibliotek z Fundacji Orange. Wysokość dotacji wynosi 1799,22 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym od 1 stycznia 2015 do 31 lipca 2015 r.