Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmocnienia tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Pułtuska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie na realizację zadania „Zatrzymać czas… znaczniki tożsamości Ziemi Pułtuskiej”. Projekt obejmuje swym zakresem następujące działania: wystawę pt. „Czesław Dubiejek- człowiek kultury”, konkurs historyczno-sprawnościowy „Wyścig po historię” oraz konkurs literacki „Dawno, dawno temu… opowieści moich dziadków”. Projekt realizowany jest od czerwca do końca listopada 2015 roku.

Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.