Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmocnienia tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Pułtuska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie na realizację zadania „Zatrzymać czas… znaczniki tożsamości Ziemi Pułtuskiej”. Projekt obejmuje swym zakresem następujące działania: wystawę pt. „Czesław Dubiejek- człowiek kultury”, konkurs historyczno-sprawnościowy „Wyścig po historię” oraz konkurs literacki „Dawno, dawno temu… opowieści moich dziadków”. Projekt realizowany jest od czerwca do końca listopada 2015 roku.

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.